Spletni posvet na temo biotske raznovrstnosti

Evropska komisija je včeraj pričela s spletnim posvetom, preko katerega želi zbrati mnenja o možnostih, ki jih ima EU v prihodnosti na področju biotske raznovrstnosti. S tem posvetovanjem hočejo pridobiti pogled zainteresiranih strani glede politike, povezane s strategijo EU po letu 2010 na prej omenjenem področju. Namen posveta je tako pridobiti mnenja o različnih možnostih politike, ki so na voljo, da se doseže ustrezna strategija in preko tega želeni rezultati.

Cilj s področja biotske raznovrstnosti je bil postavljen do leta 2010, kar pomeni, da se bo kmalu iztekel in potrebujemo novega. Zato se tudi zdaj sestavlja politika, ki bo pomagala dosegati cilje, postavljene do leta 2020. Novi cilj namreč govori, da je potrebno do leta 2020 zaustaviti izgubo biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev v EU in obnoviti ter povečati prizadevanja EU za zaustavitev svetovne izgube biotske raznovrstnosti.

K razpravi je pozval tudi evropski komisar za okolje, dr. Janez Potočnik, ki je dejal, da se vsi strinjamo, da je potrebno več prizadevanja proti izgubi biotske raznovrstnosti, ter da je pomembno, da zainteresirane strani prispevajo k razpravi in tako sooblikujejo politiko, povezano z biotsko raznovrstnostjo.

Posvet bo potekal vse do 22. oktobra 2010, svoja mnenja pa lahko pošljejo državljani, javne uprave, podjetja, civilna družba, skratka vse zainteresirane strani. Na podlagi poslanih prispevkov bo nato izoblikovana tudi nova strategija, ki je že v pripravi.

Vir: Evropska komisija, Foto: freeimages.co.uk