V Gentu o biotski raznovrstnosti

Te dni v Gentu poteka Konferenca na temo Biodiverziteta v spreminjajočem se svetu, ki se je udeležuje tudi slovenski minister za okolje in prostor, dr. Roko Žarnić. Gre za zasedanje ministrov, ki predstavlja osrednji dogodek belgijskega predsedovanja v zvezi z biotsko raznovrstnostjo.

EU se, ko je znano, ravno zdaj sooča s pripravo novih ciljev na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti po letu 2010, zaradi česar je tudi omenjena konferenca izredno pomembna.

Na srečanju ministri tako govorijo o biodiverziteti v urbanizirani Evropi, o vrednotenju in koristih ekosistemskih storitev ter o načinih in sredstvih za pripravo dosegljivih vizije in ciljev, ki bodo prevladujoči po letu 2020.

Osrednji dogodek na konferenci bo predstavljala predstavitev poročila Ekonomika ekosistemov in biotske raznovrstnosti, ki je namenjena lokalni politiki ter javnemu upravljanju, čemur bo sledila še razprava o omenjenem poročilu.