EU ni uspela zaustaviti izgube biotske raznovrstnosti

Narcisa EU ni uspela zaustaviti izgube biotske raznovrstnostiEU je leta 2006 pričela z izvajanjem akcijskega načrta za biotsko raznovrstnost, s katerim je želela zaustaviti izgubo biotske raznovrstnosti do leta 2010. Včeraj objavljeno poročilo je pokazalo, da EU ni dosegla cilja, saj biotsko raznovrstnost v EU še vedno zelo ogroža prevelika bremenitev okolja.

Kljub temu naj bi poročilo pokazalo, da je bil v zadnjih dveh letih dosežen velik napredek, pridobljene izkušnje pa bodo služile kot podlaga za strategijo EU po letu 2010.

Iz ocene je razvidno, da so kljub vsemu bili uspešni ciljni ukrepi za zaustavitev izginjanja ogroženih vrst in habitatov - v teh letih se je razširilo omrežje Natura 2000, ki zdaj vključuje okoli 26.000 območij. Prav tako se je povečal obseg financiranja LIFE+, kar omogoča širše pokrivanje vprašanj biotske raznovrstnosti in podpira izvajanje akcijskega načrta. Poleg tega so sprejeli kar nekaj novih direktiv in drugih ukrepov, ki so pomembno pripomogli k preprečevanju izginjanja biotske raznovrstnosti.

Ob predstavitvi poročila so zapisali, da so pridobljene izkušnje neprecenljive in bodo v veliko pomoč pri novih prizadevanjih. Posledično bo nova strategija imela trdnejše temelje ter kvalitetnejše informacije, kar bo omogočilo jasnejša merila ciljev po letu 2010.

Vir: EU

Comments are closed.