Evropska unija drži svoje obljube

Evropska komisija je izdala letno poročilo, v katerem obravnavajo tudi doseganje ciljev zmanjšanja emisij. Kot je razvidno iz poročila, je Evropska komisija že dosegla zastavljene in podpisane cilje, določene v Kjotskem protokolu, ki bi jih sicer bilo potrebno doseči do leta 2012.

Kot je dejala Connie Hedergaard, evropska komisarka za podnebne ukrepe, rezultati kažejo, da svet lahko računa na Evropsko unijo, saj le-ta izpolni tisto, kar obljubi. V tem konkretnem primeru pa celo nadaljujejo s preseganjem ciljev, h katerim so se zavezali.

V Kjotskem protokolu se je 15 držav članic (tiste, ki so bile v času sklenitve članice EU) zavezalo k zmanjšanju skupnih emisij toplogrednih plinov v obdobju 2008-2012 v povprečju za 8 % v primerjavi z izhodiščnim letom. Za preostale članice ni skupnih emisijskih ciljev, so pa podpisale individualne zaveze v okviru Kjotskega protokola, ki so jih vse razen Malta in Ciper tudi dosegle.

Po omenjenih podatkih ocenjujejo, da bodo z obstoječimi politikami in ukrepi dosegli zmanjšanje emisij v višini 10,4 % pod stopnjo emisij v izhodiščnem letu. Zmanjšanje pa naj bi bilo zaradi ukrepov, ki jih še nameravajo izpeljati, celo višje.

Vir: Evropska komisija