Gorenjski srednješolci tekmujejo v ločevanju odpadkov

Včeraj se je na sedmih srednjih šolah na Gorenjskem pričelo tekmovanje v ločenem zbiranju odpadkov. Tekmovanje poteka v okviru kampanje Pozor(!)ni za okolje, v njem pa bo tekmovalo skoraj 5000 dijakov naslednjih srednjih šol: Gimnazije in Ekonomsko-trgovske šole Ekonomsko-storitvenega izobraževalnega centra Kranj, Gimnazije Kranj, Gimnazije Škofja Loka, Srednje šole za strojništvo in Srednje šole za lesarstvo iz Šolskega centra Škofja Loka ter Tehniškega šolskega centra Kranj.

Tekmovanje bo potekalo do 30. novembra letos, in sicer z namenom, da se srednješolce osvesti o odgovornem ravnanju z okolju. Tako bodo morali pokazati, kako pravilno ločevati odpadke in se na tak način izkazati pri skrbi za našo naravo.

Šole in njihovo ločevanje odpadkov bo ocenjevala Eko komisija, ki bo sestavljena iz predstavnikov komunal, Dinosa, šol, Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj in podjetja Sava tires. Tekom tekmovanja bodo predstavniki komisije opravili štiri nenapovedane obiske in tako ocenili, kateri so najuspešnejši pri ločevanju. Poleg tekmovanja bodo srednješolci iz sodelujočih šol deležni tudi predavanj, povezanih z varovanjem okolja.