Lep sprejem “Karavane varne kemije” v Logatcu

epruvetka2Naša kravana se je tokrat ustavila v veliki dvorani Narodnega doma v Logatcu, ki so jo obiskovalci lepo napolnili. Predavanje Tatjane Kruder, univerzitetne diplomirane živilske tehnologinje, so prisotni z zanimanjem spremljali in se aktivno vključevali v izvajanje. Dogodki pa se je udeležil tudi razred učencev logaške osnovne šole, kar je še posebej razveseljujoče in zelo vzpodbudno. Pridobljeno novo znanje bo namreč prav mladim najbolj koristilo, saj bodo lahko svoje življenske navade prilagodili in prevzeli bolj zdrav način življenja.
Posebna pohvala gre organizatorju, da so prvič gostili predavanje, ki ni v neposredni povezavi z delom v knjižnici. Prijetno vzdušje pa je le dokaz več, da so naše teme življenjske in potrebne.