Občine Dobrovnik, Vojnik in Celje premagale konkurenco

Danes smo zaključili z akcijo Okolju prijazna občina 2010, in sicer z razglasitvijo in podelitvijo priznanj občinam, ki so po podatkih ankete največ naredile na področju osveščanja in varovanja okolja. Občine smo razdelili v tri kategorije - v prvi so bile občine z do 3.000 prebivalci, v drugi občine z med 3.000 in 10.000 prebivalci in v zadnji občine z nad 10.000 prebivalci.

V prvi kategoriji je slavila občina Dobrovnik, predvsem zaradi izgradnje kanalizacijskega omrežja in centralne čistilne naprave. V občini Dobrovnik so prav tako veliko vlagali v urejanje okolice vodnih zajetij, hkrati so zmanjševali čas nočne osvetlitve, pripravljajo pa se tudi na projekt izkoriščanja naravnih energentov za ogrevanje javnih objektov, gospodinjstev in proizvodnih prostorov.

V konkurenci občin, ki sodijo v drugo kategorijo, je slavila občina Vojnik, katere slogan že kaže temeljno misel, ki jih vodi, “V naročju narave”. Občina Vojnik je uredila plinifikacijo, postavila ekološke otoke, zgradila nizko-energetski vrtec, čistilno napravo in uredila komunalno infrastrukturo v Obrtno-poslovni coni Arclin. Prav tako so začeli izvajati občinski načrt ureditve javne razsvetljave z energetsko varčnim sistemom, vsako leto sofinancirajo investicije v male čistilne naprave, izvajajo spomladanske čistilne akcije in okoljsko osveščajo tudi najmlajše.

Med največjimi občinami je zmagovalka postala občina Celje, ki je zgradila centralno čistilno napravo, Regijski center za ravnanje z odpadki ter toplarno za termično obdelavo ostankov komunalnih odpadkov in blata čistilne naprave. Poleg tega urejajo tudi rekreacijske površine, energetsko učinkovito obnavljajo javne zgradbe in javno razsvetljavo.

V akciji je bila zastopanost posameznih kategorij naslednja: v prvi kategoriji je sodelovala približno petina občin, v drugi skoraj polovica in med največjimi občinami dobra tretjina.

Pri društvu Planet Zemlja smo s tem naredili prvi posnetek stanja na področju odnosa do okolja. Ugotovili smo, da je na področju osveščanja še mnogo vrzeli, ki jih bo potrebno v prihodnje odpraviti. Z akcijo bomo definitivno nadaljevali, tako že napovedujemo tekmovanje Okolju prijazna občina 2011, s pričetkom 22. aprila 2011 - na svetovni dan Zemlje.

Tags: , ,

Comments are closed.