Predstavili rastlinsko čistilno napravo v Modražah

voda_ Predstavili rastlinsko čistilno napravo v ModražahV Modražah je sklad Si.voda, zavod za čiste in zdrave vode, predstavil rastlinsko črpalno napravo zgrajeno v učilnici v naravi, namenjeno izobraževanju. Gre za prvi projekt zavoda, ki ga je le-ta izvedel v sodelovanju s partnerjema Mednarodnim centrom za ekoremediacije Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in podjetjem Limnos d.o.o.

Sklad Si.voda je leta 2009 ustanovila družba Si.mobil, za katerega sami pravijo, da naj bi s trajnostnim pristopom in dejanji skrbi poskrbel, da bo čista in zdrava voda na voljo tudi prihodnjim generacijam. Zaradi tega investirajo in podpirajo projekte, ki se lotevajo reševanja problematike kakovosti in varčne rabe vode v Sloveniji. Kot takšen projekt so zaznali tudi izgradnjo čistilne naprave v učilnici v naravi v Modražah, ki predstavlja prvi izobraževalni objekt o čiščenju odpadnih voda.

Rastlinske čistilne naprave predstavljajo učinkovito rešitev za reševanje odpadnih voda v razpršenih in manjših naseljih, so ekonomska in ekološka alternativa tradicionalnim čistilnim napravam in imajo velik okoljevarstveni potencial za Slovenijo, saj posnemajo samočistilno sposobnost narave za čiščenje onesnaženih voda.

Predstavljena rastlinska čistilna naprava v Modražah je namenjena čiščenju komunalne odpadne vode ter ponovni rabi vode, obenem pa, kot omenjeno, predstavlja izobraževalni objekt za učenje o sonaravnem načinu skrbi za čisto in zdravo vodo.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Comments are closed.