Kje lahko naletimo na onesnaženost?

Projekt INTAMAP, za katerega je EU namenila približno 1,8 milijona evrov in na katerem so delali raziskovalci iz Avstrije, Belgije, Nemčije, Grčije, Nizozemske in Združenega kraljestva, odslej omogoča vsem, da v realnem času dostopamo do zemljevidov onesnaženosti ozračja, tal in vode.

Preko INTAMAPa lahko namreč pogledamo natančno lokacijo onesnaženih območij, prav tako pa tudi, od kje le-ta prihaja in kam se pomika. Kot takšno je orodje koristno za javne organe, ki se bodo tako lahko hitreje odločali, kaj storiti za uspešno spopadanje z virom onesnaženja, prav tako pa tudi za ljudi, ki bodo preko tega lahko ocenili, kako se najlažje izognejo onesnaženosti.

Raziskovalci, ki so delali na omenjenem projektu, so razvili program, ki s pomočjo podatkov, zbranih na določenih mestih, zriše spletni zemljevid z izohipsami, ki prikazujejo koncentracijo onesnaževal v realnem času.
Neelie Kroes, podpredsednica Evropske komisije in komisarka za digitalno agendo, je dejala, da je projekt INTAMAP dober primer, kako lahko raziskave pripomorejo k boljšemu vsakdanjemu življenju v Evropi. Kot je dejala, so lahko zemljevidi, ki prikazujejo onesnaženost v realnem času, ključni za javne organe pri spopadanju z onesnaženjem.

Vir: Evropska komisija