Prvo ocenjevanje truda šol na področju ločevanja odpadkov

V okviru kampanje Pozor(!)ni na okolje tudi letos poteka tekmovanje v ločenem zbiranju odpadkov za šole. Komisija, ki bo odločila o zmagovalcu, je v preteklem tednu že prvič nenapovedano pregledala stanje po sedmih srednjih šolah na Gorenjskem. Tako so ocenili sisteme ločevanja odpadkov ter pravilnost ločevanja v zunanjih in notranjih zabojnikih.

Ob prvem obisku je Eko komisija, ki jo sestavljajo predstavniki komunalnih podjetij, Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj, sodelujočih šol in Save Tires, ugotovila, da imajo šole v splošnem relativno dobro vzpostavljene sisteme ločevanja odpadkov, medtem ko se lahko samo ločevanje še izboljša. Kot so ugotovili, se predvsem v notranjih specializiranih zabojnikih mnogokrat znajdejo odpadki, ki bi sodili v drug zabojnik.

V času tekmovanje bo komisija opravila še tri nenapovedane preglede šol ter nato na podlagi rezultatov razglasila zmagovalko, ki bo nagrajena z glasbenim koncertom, namenjenim le dijakom zmagovalne šole.

V tekmovanju, ki bo potekalo do 30. novembra letos, tekmuje skoraj 5000 dijakov, ki so deležni tudi predavanj na temo odgovorne skrbi za okolje, v okviru katerih partnerji projekta delijo z njimi izkušnje na področju varovanja okolja.

Foto: Na fotografiji lahko vidimo urejen Eko kotiček na Srednji šoli za strojništvo Škofja Loka