V Državnem zboru si lahko ogledate raznolikost flore in favne hraškega mokrišča

V prihajajočem tednu, od 18. do 22. oktobra, bo v preddverju balkona velike dvorane Državnega zbora na ogled fotografska razstava »Skrivno življenje hraškega mokrišča«. Avtor razstave, ki bo predstavljena v okviru leta biotske raznovrstnosti 2010, je samostojni ustvarjalec Viktor Luskovec, poleg njega pa so svoja fotografska dela prispevali še Dejan Grohar, Anže Kacin in Tone Trebar.

Razstavljene fotografije dokumentirajo raznolikost flore in favne hraškega mokrišča pri Smledniku. Ta izjemen naravni habitat je uvrščen tudi v mrežo zavarovanih območij Natura 2000, saj na tem območju biva več deset vrst ptic, dvoživk, žuželk in sesalcev, mnogih med njimi že ogroženih ali zelo redkih.

V zadnjih dvajsetih letih je bilo na območju hraškega mokrišča odkritih več kot 120 vrst ptic, med njimi tudi prva gnezditev črnogrlega ponirka Podiceps nigricollis v Sloveniji.

Razstavo si je moč ogledati v okviru delovnega časa Državnega zbora.

Vir: Državni zbor Republike Slovenije