Invazivne tujerodne rastline so škodljive

trava Invazivne tujerodne rastline so škodljiveMinistrstvo za okolje in prostor ob letošnjem Mednarodnem letu biotske raznovrstnosti pripravlja v sredo, 17. novembra 2010, prvo delavnico v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana na temo preprečevanja širjenja invazivnih rastlin za občinske uprave in njihova podjetja. Delavnica bo potekala v dveh delih in sicer na Magistratu od 9. ure dalje in na Karlovškem mostu od 14.30 dalje.

Na delavnici bosta vodilna slovenska botanika s področja tujerodnih invazivnih vrst, dr. Nejc Jogan in dr. Simona Strgulc Krajšek z Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani, predstavila najpogostejše invazivne rastline, preventivne ukrepe in načine odstranjevanja ter primere dobre prakse. O izvajanju Uredbe za preprečevanje širjenja ambrozije pa bo poročala Joži J. Cvelbar, vodja fitosanitarne inšpekcije.

Invazivne tujerodne rastline so povzročiteljice zdravstvenih težav, škodljive so tudi gospodarstvu in so ključna grožnja biotski raznovrstnosti, zato bodo delavnice v prihodnjem letu potekale tudi po ostalih občinah v Sloveniji.

Comments are closed.