Društvo Planet Zemlja pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu

naravaNa podlagi predloženih podatkov je Ministrstvo za okolje in prostor ugotovilo, da društvo Planet Zemlja izpolnjuje zakonske pogoje za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave.

Čestitke.