Mag. Andreja Urbančič o biomasi, bioplinu in biogorivu

lesNa Eko konferenci bo predavala tudi mag. Andreja Urbančič iz Centra za energetsko učinkovitost z Instituta Jožef Stefan, ki nam je v pogovoru med drugim povedala tudi bistvene razlike med biomaso, bioplinom in biogorivom.

»Bioplin in biogoriva izvirata iz biomase. Obstajajo še druge oblike predelane biomase (peleti in sekanci). Ključna prednost izkoriščanja obnovljivih virov energije je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. S praktičnega vidika so prednosti plinastih in tekočih goriv pri uporabi v transportu. Pri rabi biogoriv je posebej pomemben trajnosten vidik pridelave biogoriv in zagotavljanje ravnotežja s prehransko varnostjo. Večji razmah biogoriv lahko pričakujemo z razvojem druge generacije biogoriv iz lesne biomase in sorodnih rastlinskih ostankov.«

Pogovor si lahko v celoti preberete na www.razglej.se.