Izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti

janez-potocnikEvropski komisar za okolje Janez Potočnik je včeraj predstavil novo strategijo Evropske komisije za zaščito in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti v Evropi v naslednjem desetletju.

Biotska raznovrstnost je v Evropi ogrožena, saj vrste izginjajo po stopnjah brez primere. V EU grozi izumrtje približno 25 % evropskim živalskim vrstam, vključno s sesalci, dvoživkami, plazilci, pticami in metulji, 88 % staležev rib pa je prekomerno izkoriščenih ali v veliki meri izčrpanih. Mnogo ekosistemov je uničenih do te mere, da ne morejo več zagotavljati mnogovrstnih storitev, od katerih smo odvisni – od čistega zraka in vode do opraševanja pridelkov in zaščite pred poplavami. To uničenje za EU predstavlja ogromne socialne in gospodarske izgube. Tako ima na primer opraševanje žuželk, ki v Evropi izrazito upada, v EU ocenjeno gospodarsko vrednost 15 milijard letno.

Strategija zajema šest prednostnih ciljev v zvezi z glavnimi dejavniki, ki povzročajo izgubo biotske raznovrstnosti. Ti cilji so: dosledno izvajanje obstoječe zakonodaje o varstvu narave, izboljševanje in obnova ekosistemov ter njihovih storitev, kadar koli je to mogoče, zagotavljanje trajnosti kmetijstva in gozdarstva, varstvo in zaščita ribjih staležev v EU, nadzor nad invazivnimi vrstami, ki so naraščajoč vzrok za izgubo biotske raznovrstnosti v EU, ter povečanje prispevka EU k usklajenemu svetovnemu ukrepanju za ohranitev biotske raznovrstnosti.

Načrtovani ukrepi bodo pomagali zmanjšati največje pritiske na naravo in storitve ekosistemov v Evropski uniji, saj bodo cilji glede biotske raznovrstnosti vključeni v glavne sektorske politike. Sprejeta strategija je v skladu z zavezami, ki jih je Evropska unija sprejela na lanski konferenci pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti v Nagoyi na Japonskem.

Vir: PEK