Načrt energetske učinkovitosti 2011

vetrna-energijaRepublika Slovenija podpira predlog sklepov Sveta EU o Načrtu energetske učinkovitosti 2011 in hkrati pozdravlja nov Akcijski načrt za energetsko učinkovitost, saj se s politikami učinkovite rabe energije dosega tako energetske, gospodarske, okoljske in kot tudi socialne cilje.

Slovenija kot najboljši način za doseganje ciljev podpira opcijo, ki pomeni oblikovanje celovite politike na ravni posamezne države, vključno s cilji, na EU ravni pa oblikovanje inštrumentov v podporo tem politikam. Pomembno pa je izpostaviti, da bo potrebno pri delitvi tehnične pomoči in sredstev nujno upoštevati načelo solidarnosti ter s tem upoštevati stopnjo gospodarske razvitosti in doseženo stanje učinkovite rabe energije.

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo