Sprejeta Uredba o izrabljenih vozilih

star_avtoS prvi aprilom leta 2012 bo pričela veljati pred nekaj dnevi sprejeta Uredba o izrabljenih vozilih, ki ureja pravila ravnanja z vozili in izrabljenimi vozili kot odpadkom z namenom preprečevati nastajanje odpadkov iz vozil in zagotavljati ponovno uporabo, recikliranje in druge oblike predelave izrabljenih vozil ter njihovih sestavnih delov.

Po predlogu Uredbe mora proizvajalec (in uvoznik iz tretjih držav) na svoje stroške zagotoviti sistem za zbiranje in prevzem izrabljenih vozil njegove blagovne znamke in prevzem delov vozil, ki pri servisiranju in popravilu vozil njegove blagovne znamke nastanejo kot odpadek, in oddajo vseh prevzetih izrabljenih vozil v obdelavo. To svojo obveznost lahko zagotavlja samostojno ali skupaj z drugimi proizvajalci, če predstavljajo reprezentativno skupino proizvajalcev. Sistem za zbiranje izrabljenih vozil od zadnjih imetnikov mora zagotavljati na celotnem območju Republike Slovenije. Vsa zbrana izrabljena vozila morajo biti oddana obratu za razstavljanje in v nadaljevanju obdelana na način, da so doseženi predpisani cilji ponovne uporabe in predelave.

Zadnji imetniki morajo izrabljena vozila oddati na zbirnem mestu ali v obratu za razstavljanje, prevzem izrabljenega vozila pa je brezplačen. Zadnji imetnik prejme potrdilo o uničenju vozila, ki ga mora v skladu z Zakonom o motornih vozilih oddati skupaj z registrskimi tablicami ob odjavi vozila.