Ukrepi za zmanjšanje škode ob pretirani pozidavi tal

berlin Ukrepi za zmanjšanje škode ob pretirani pozidavi tal Širjenje mest in prometne infrastrukture vsako leto v Evropi povzroči izgubo površine tal, večje od Berlina. Tak nevzdržen trend ogroža dostopnost rodovitne prsti in rezervoarjev podzemne vode za bodoče generacije. Pozidava tal z asfaltom ali betonom med drugim povzroča nepopravljivo izgubo bioloških funkcij prsti, saj onemogoča pronicanje in izhlapevanje vode, zaradi česar se poveča površinsko iztekanje vode, kar lahko privede do katastrofalnih poplav.

Evropska komisija je včeraj objavila poročilo o pozidavi tal v EU, v katerem priporoča tristopenjski pristop, ki vključuje omejevanje nadaljnje pozidave tal, blažitev njenih posledic za zmanjšanje nastale škode in nadomestitev izgube dragocene prsti z ukrepi na drugih območjih.

Med letoma 1990 in 2000 je bilo v EU dnevno izgubljenih najmanj 275 hektarjev tal, kar skupno nanese 1.000 km2 na leto. Med letoma 2000 in 2006 je povprečni delež umetnih površin v EU narasel za 3 %. Rezultati poročila bodo vključeni v tehnični dokument Komisije o pozidavi tal, pri pripravi katerega sodelujejo nacionalni strokovnjaki. Omenjeni dokument bo nacionalnim, regionalnim in lokalnim oblastem dal smernice za najboljše prakse v zvezi z omejevanjem pozidave tal ter blaženjem njenih posledic, dokončan pa naj bi bil v prvi polovici leta 2012.

Vir: PEK

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.