Akcija Moč voda zaključila prvi sklop postavljanja opozorilnih tablic v Laškem

lasko_-polajnar_zdolsekV okviru akcije Moč voda, s katero smo pričeli ob svetovnem dnevu voda in obiskali pet slovenskih regij, obenem pa tablice podelili preko 70 slovenskim občinam, smo danes še pred začetkom poletja zaokrožili prvi sklop postavljanja opozorilnih tablic. Pot nas je vodila v Štajersko-Savinjsko regijo v Laško, eno izmed poplavno najbolj ogroženih mest v državi, kjer smo tablico namestili na pročelju Kulturnega doma Laško, ko je med poplavami leta 1990 voda segala slabih sedem metrov visoko.

Župan občine Laško Franc Zdolšek je ob namestitvi opozorilne tablice izrazil željo po ureditvi vodostaja reke Savinje, obenem pa poudaril skrb občine za varnost meščanov. Ob tej priložnosti je pohvalil akcijo Moč voda in hkrati povedal: »Ob vremenskih neurjih je življenje meščanov v mestnem jedru ogroženo, saj reka Savinja predstavlja nevarnost zalitja mestnega jedra.«

Janez Polajnar, vodja službe za hidrologijo na ARSO, je s kratkim filmom o poplavah v Sloveniji vidno predočil problem obilice vode med poplavami, ob tem pa dejal: »Kot kaže, bodo v bodoče ekstremni hidrološki pojavi, kot so bile septembrske poplave, bolj pogosti, lahko tudi bolj siloviti. Ob septembrskih poplavah so se pojavljali vsi štirje tipi poplav, ki jih pozna stroka – mestne, hudourniške, kraške in dolinske. Poplave povzročijo med 20 % in 40 % celotne škode, ki jo pripisujemo naravnim nesrečam, zato je osveščanje ljudi na poplavnih območjih izjemno pomembno. Akcija se končuje in z njo bomo nadaljujevali po opravljenem popisu postavitve opozorilnih tablic v občinah, s katerimi širimo in ohranjamo zavedanje ob moči voda.«

Vesna Metelko Skutnik, Vodja sektorja za porečje reke Save, je podala podatke o višini sredstev, ki so namenjena za sanacijo in povedala, da »je občina Laško ena izmed tistih, ki bo vedno poplavno ogrožena, zato je zavedanje poplavne nevarnosti tu še tako pomembno.«

Tanja Podgoršek, vodja oddelka območje Savinje, je ob tem še dodala, da se sanacijska dela poplav iz leta 2007 in 2010 že izvajajo, tretjina pa jih je že izpolnjenih.