Današnji dan je posvečen reki Savi

sava Današnji dan je posvečen reki SaviDan naše najdaljše reke, ki je dolga 244 km, od tega 220 km na naših tleh, bo letos obeležen s tretjim zasedanjem držav pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (Bosna in Hercegovina, Republika Hrvaška, Republika Srbija in Republika Slovenija).

Ministrstvo za okolje in prostor bo gostilo predstavnike na visoki ministrski ravni in predstavnike mednarodne skupnosti. Udeleženci bodo govorili o novi strategiji in smernicah za izvajanje okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, del zasedanja pa bodo namenili regionalnim projektom, pomembnim za izvajanje okvirnega sporazuma in razvoj v porečju reke Save ter možnostih za njihovo financiranje.

Mednarodna komisija Savskega bazena bo udeležence seznanila s svojim delom in rezultatih, ki so jih države Savskega bazena dosegle z izvajanjem okvirnega sporazuma.

Vir: MOP

Tags: , , , ,

Comments are closed.