Pričetek natečaja za izbor zelene prestolnice Evrope za leto 2014

stokholmDobitniki nagrade med leti 2010 do 2013 so Stockholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz in Nantes v tem vrstnem redu. Ta prestižni naslov pomeni priznanje in nagrado mestom, ki so med najnaprednejšimi pri uvajanju okolju prijaznega mestnega življenja ter so lahko kot taka vzor in navdih drugim mestom.

Nagrada, ki se podeljuje vsako leto, evropska mesta spodbuja, da bi postala privlačnejša, bolj zdrava in s tem tudi bolj prijetna za bivanje. Za naslov zelene prestolnice Evrope za leto 2014 se lahko prijavijo vsa evropska mesta z več kot 200.000 prebivalci, v državah, kjer nobeno mesto nima toliko prebivalcev, pa se lahko prijavi največje mesto.

Kandidature mest bodo ocenjene na podlagi 12 meril: lokalni prispevek h globalnim podnebnim spremembam, promet, okolju prijazna mestna območja, hrup, nastajanje odpadkov in ravnanje z njimi, narava in biotska raznovrstnost, zrak, poraba vode, ravnanje z odpadnimi vodami, ekološke inovacije in trajnostno zaposlovanje, okoljsko upravljanje in energetska učinkovitost.

Vir: PEK