Župani podpisali pogodbe za obnovo šestih vodnjakov

helios2Skupina Helios in Ministrstvo za okolje in prostor v partnerskem projektu Heliosovega sklada za ohranjanje čistih slovenskih voda letos že 14 leto zapored podpirata obnovo slovenskih krajevnih vodnjakov.

V preteklih 13 letih so s finančno pomočjo Heliosovega sklada obnovili že 70. vodnjakov v 60. slovenskih občinah ter nagradili 28 idejnih zasnov vodnih učnih poti. Letos so izmed 25 prijavljenih projektov izbrali pet občin, katerim je bilo za obnovo vodnih virov razdeljenih 17.000 evrov. Pogodbe so danes na Heliosu podpisale občine Dol pri Ljubljani, Šmarješke Toplice, Gorenja vas, Vojnik in Muta. Izmed prijavljenih zasnov vodnih učnih poti, se bodo osnovne ali srednje šole potegovale za štiri nagrade po 1.050 evrov. Na dokončanje in odprtje vodnjaka iz lanskega razpisa čakata še vodna vira v občini Borovnica, vodnjak kapelica sv. Nikolaja na Pakem in v občini Tišina, župnijski vodnjak pri cerkvi na Tišini.

Glavno vodilo projekta je, da se z oživljanjem vodnjakov v Sloveniji širi zavest o celovitem pomenu vode v človekovem okolju in s tem vzpodbuja aktivno delovanje za njeno ohranjanje in izboljšanje njene kakovosti v lokalnem okolju. V Sloveniji je na podeželju veliko zapuščenih in propadajočih vodnih virov, ki so del bogate naravne in kulturne dediščine in jih s tem projektom ponovno oživimo in vključimo v lepšo podobo trgov, krajev, vasi ali mest.

To je edini znani dolgoročen partnerski projekt v Sloveniji in širše v Evropi, ki simbolno vodi v prihodnost in daje sinergijo med lokalnimi skupnostmi, šolami, gospodarsko družbo in državno institucijo. Projekt deluje od spodaj navzgor in z njim vsi pridobijo. Na lokalni ravni združuje in povezuje ljudi, otrokom z vključitvijo šol vzbuja izobraževalni moment in odgovoren odnos do lastnega okolja in naravnih virov, torej tudi vode. Skupina Helios, kot kemično podjetje, se zaveda potrebe po širšem družbeno odgovornem ravnanju in ga že vrsto let udejanja po Sloveniji s tem in podobnimi projekti podpore lokalnim organizacijam.

Strokovna komisija Heliosa, MOP-a in hidrogeologa je 13. maja izmed 25 prijavljenih projektov 23 občin letošnjega javnega razpisa izbrala pet občin s šestimi vodnjaki. Glede na razpisne pogoje so bili izbrani vodni viri, ki bodo z obnovo in njegovo oživitvijo predstavljali za lokalno okolje novo prostorsko vrednost in ohranjali bogastvo obstoječe kulturne in naravne dediščine. Prednost pri izbiri so imeli projekti, ki so vključevali idejno zasnovo lokalne vodne učne poti.

Izbrani so bili projekti občin: vodnjaka na kmečkem turizmu Pr’ Krač v Dolskem, Občina Dol pri Ljubljani, 2.000 evrov, vodnjak v Gorenji vasi pri Šmarjeti, Občina Šmarješke Toplice, 2.600 evrov, vodnjak v Hotavljah, Občina Gorenja vas, 3.200 evrov, vodnjak na trgu v Vojniku, Občina Vojnik, 4.200 evrov in vodnjak Forški štapuh na Sv. Jerneju nad Muto, Občina Muta, 5.000 evrov.

Heliosov sklad se financira od deleža prodaje okolju prijaznih Heliosovih premazov na vodni osnovi znamk Bori, Ideal in Tessarol. Od vsakega prodanega litra okolju prijaznih premazov označenega z »ribico v soncu«, gre za delovanje sklada 0,25 evra.

Vir: http://www.helios.si/slo/druzbena-odgovornost/2830