Bruselj za sisteme preverjanja meril uporabe biogoriv

kmetijstvo-v-euEvropska komisija je odobrila sedem prostovoljnih sistemov za preverjanje trajnostnih meril pri uporabi biogoriv. Gre za sisteme, s katerimi se preveri, kje in kako se biogoriva proizvajajo. Biogoriva morajo, ne glede na to, ali so proizvedena lokalno ali so uvožena, izpolnjevati trajnostna merila, če želijo prejeti državno podporo ali se jih upošteva v obveznih nacionalnih ciljih za obnovljive vire energije.

Trajnostna merila pomenijo, da biogoriv ne moremo proizvajati na območjih z veliko biotsko raznovrstnostjo, npr. na zaščitenih območjih, ali območjih z veliko ogljika, npr. gozdovih in šotiščih. Poleg tega morajo biti emisije toplogrednih plinov v celotni proizvodni verigi najmanj 35 % nižje kot pri fosilnih gorivih. Ta odstotek se bo postopoma povečeval. Evropska komisija odobri prostovoljne sisteme za dobo petih let.

Vir: PEK