Bruselj za spremembe emisij delcev v ladijskih gorivih

ladjaEvropska komisija je včeraj predlagala 90-odstotno znižanje vsebnosti žvepla in do 80-odstotno znižanje emisij drobnih delcev v ladijskih gorivih, s čimer se pričakuje izboljšano kakovost zraka. Emisije žveplovega dioksida povzročajo kisel dež in proizvajajo fini prah, ki je nevaren za zdravje ljudi, saj povzroča dihalne in kardiovaskularne bolezni ter zmanjšuje življenjsko dobo v EU vse do dve leti. Po ocenah naj bi predlagani ukrepi prinesli ugodnosti za javno zdravstvo v višini od 15 do 34 milijard evrov, kar močno presega pričakovane stroške, ki se gibljejo med 2,6 in 11 milijardami evrov.

Skoraj polovica evropskega prebivalstva namreč živi na območjih, v katerih cilji EU v zvezi s kakovostjo zraka še vedno niso izpolnjeni. Poleg tega bi po sedanjih trendih – če EU ne sprejme nadaljnjih ukrepov na tem področju – emisije pomorskega prometa do leta 2020 presegle skupno vrednost kopenskih emisij v EU. Ukrepi bodo uveljavljeni med letoma 2015 in 2020. V skladu s predlagano zakonodajo, ki spreminja direktivo o vsebnosti žvepla v nekaterih tekočih gorivih, se bo tako s 1. januarjem 2015 največja dovoljena vsebnost žvepla v pomorskih gorivih, ki se uporabljajo v občutljivih območjih, kot so Baltsko morje, Severno morje in Rokavski preliv, znižala iz prejšnje ravni 1,1 % na 0,1 %. Druga območja bodo doživela celo večje znižanje, od 4,5 % do 5 % z januarjem 2020.

Predlagane spremembe spadajo v sklop prizadevanj Evropske komisije, da se nenehne težave s kakovostjo zraka obravnava preden Komisija izvede obsežnejši pregled politike o zraku, ki naj bi potekal leta 2013. Predlog gradi na posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi ter različnih študijah o stroških in ugodnostih načrtovanih ukrepov ter njihovim možnim vplivom na ladijsko industrijo.

Vir: PEK