Bruselj zaostril predpise glede uporabe kreozota

eu-zastava1Evropska komisija je danes zaostrila predpise glede industrijske uporabe kreozota, toksične kemikalije, znane po uporabi v lesenih železniških pragovih, električnih drogovih in ograjah. Poostreni predpisi bodo začeli veljati 1. maja 2013.

Kreozot je rakotvorna snov, ki je podjetja brez predhodne odobritve ne bodo več smela dajati na trg EU. Potrošniška uporaba kreozota je prepovedana od leta 2003. Novi sklep Komisije spreminja direktivo o biocidnih pripravkih
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0008:SL:HTML>
ter temelji na oceni tveganja učinkov kreozota za človeško zdravje in okolje.

Kreozot je rakotvoren na vseh ravneh. Kadar les, obdelan s kreozotom, pride v neposreden stik s prstjo ali vodo, so tveganja za okolje zelo velika. Države članice morajo najpozneje do 30. aprila 2012 sprejeti in objaviti nacionalne zakone, ki bodo v skladu s to zakonodajo.
Vir: PEK