Javno posvetovanje o kakovosti zraka

zrakEvropska komisija je v okviru celovitega pregleda evropskih politik o zraku začela javno posvetovanje o sedanji politiki na področju kakovosti zraka. Posvetovanje je namenjeno zbiranju mnenj o prednostih in pomanjkljivostih obstoječega zakonodajnega okvira ter napredku pri njegovem izvajanju.

Na območjih, kjer cilji EU v zvezi s kakovostjo zraka še vedno niso izpolnjeni, živi 49 % Evropejcev in zato je onesnaževanje zraka ena od glavnih zaskrbljenosti državljanov EU, povezanih z okoljem.

Objavljeno spletno posvetovanje je del obsežnejšega posvetovanja in bo prispevalo k pregledu politike, ki naj bi se končal najpozneje leta 2013. Posvetovanje je sestavljeno iz dveh delov: kratkega vprašalnika za splošno javnost ter daljšega dela za strokovnjake in strokovne delavce iz javnih uprav, regionalne ali lokalne organe, raziskovalce, podjetja, zainteresirane strani ter zdravstvene, okoljske in druge skupine, vključene v izvajanje zakonodaje EU o kakovosti zraka.

Mnenja in predloge Evropska komisija zbira do 30. septembra 2011 prek spletne strani.

Vir: PEK