Korenita reforma skupne ribiške politike EU

ribeEvropska komisija je včeraj predstavila predloge za korenito reformo skupne ribiške politike EU. Izvajanje novih načrtov bo v prihodnosti zagotovilo preživetje tako ribjih staležev kot tudi ribičev, zaustavilo pa bo tudi čezmerni ribolov in izčrpavanje staležev rib, saj bo treba do leta 2015 pri vseh staležih rib doseči trajnostne ravni.

Z reformo bo uveden decentraliziran pristop k upravljanju ribištva na podlagi znanstvenih dognanj po posamezni regiji in morskem bazenu, poleg tega bodo uvedeni boljši standardi upravljanja v EU in na mednarodni ravni na podlagi sporazumov o trajnostnem ribištvu.

Novi sveženj predlogov bo predložen Evropskemu parlamentu in Svetu v sprejetje po rednem zakonodajnem postopku. Komisija načrtuje, da bo novi zakonodajni okvir sprejet in začel veljati najpozneje 1. januarja 2013. Komisija namerava pozneje letos predlagati tudi nov mehanizem financiranja ribiške in pomorske politike v skladu z večletnim finančnim okvirom.

Vir: PEK