Odprt Evropski sklad za energetsko učinkovitost

vetrna-energija Odprt Evropski sklad za energetsko učinkovitostEvropska komisija je odprla Evropski sklad za energetsko učinkovitost, ki je del Evropskega energetskega programa za oživitev gospodarstva. Novi finančni instrument je namenjen projektom na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije.

Sklad bo lokalnim, regionalnim in, če bo to utemeljeno, tudi nacionalnim organom ponujal vrsto različnih finančnih produktov v obliki posojil, jamstev ali kapitalske udeležbe za spodbujanje naložb v trajnostno energijo.

Začetna skupna sredstva sklada znašajo 265 milijonov evrov, Evropska komisija bo vanj prispevala približno 146 milijonov evrov, kar znaša 3,7 % skupnih sredstev energetskega programa za oživitev. Prispevek EU izvira iz sredstev, ki so bila leta 2009 dodeljena energetskemu programu za oživitev, vendar jih ni bilo mogoče takoj porabiti za projekte na področju infrastrukture, priobalne vetrne energije ter zajemanje in shranjevanje ogljika.

Vir: PEK

Comments are closed.