Začela veljati uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom

bioOd danes dalje sodijo ostanki hrane, trava, plevel, rože in vejevje v poseben zabojnik za biološke odpadke. Po enoletnem prehodnem obdobju je namreč danes začela veljati uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.

V ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov je bilo sicer že leta 2010 vključenih 114 občin in 37 od 60 izvajalcev javnih služb. V Sloveniji je bilo poleg tega leta 2009 zbranih okoli 49.600 ton biološko razgradljivih odpadkov, leta 2010 pa nekaj več kot 50.000 ton.

Napredek je bil majhen in po začetku veljavnosti uredbe bi morala biti ta količina po pričakovanjih ministrstva precej višja. Dosegla naj bi med 70.000 in 100.000 ton. Od vseh nastalih komunalnih odpadkov biološko razgradljivi predstavljajo med 36 in 37 odstotkov vseh komunalnih odpadkov, ki jih je na leto okoli 800.000 ton.