Dan delfinov v Piranu

delfinNamen 7. Dne delfinov, ki ga danes na Tartinijevem trgu v Piranu prireja Društvo Morigenos, je opozoriti na prisotnost delfinov v slovenskem morju in na pomen varstva celotnega morskega okolja.

Stalna populacija delfinov, ki pripadajo vrsti velika pliskavka (Tursiops truncatus), ima svoj življenjski prostor tudi v slovenskem morju. Delfini se pri nas prehranjujejo, vzgajajo mladičke, počivajo in družijo.

Delfini veljajo za naravne pokazatelje stanja okolja. Ker so na vrhu prehranjevalne verige in živijo relativno dolgo (40 let ali več), lahko preko opazovanja delfinov posredno opazujemo dogajanje v celotnem morskem ekosistemu. Zaščititi je torej potrebno celotni morski ekosistem in ne le delfinov.

Velika pliskavka je vrsta, ki v svetovnem merilu ni ogrožena, ogrožene pa so mnoge lokalne populacije. V Sredozemlju jo najbolj ogrožajo pomanjkanje hrane zaradi prekomernega ribolova, zapletanje v ribiške mreže, zastrupljenost zaradi onesnaženja in gost pomorski promet, ki vznemirja delfine predvsem v poletnih mesecih.

Za veliko pliskavko so države članice EU po Direktivi o habitatih dolžne zagotavljati ustrezen življenjski prostor z opredelitvijo območja Natura 2000. V času vključevanja v EU Slovenija še ni imela na razpolago dovolj podatkov, da bi za pliskavke določila to območje, pa tudi Evropska komisija še ni imela podrobneje določenega načina opredeljevanja morskih območij. Junija 2010 pa je Evropska komisija skupaj z državami članicami sredozemskega območja sprejela sklep, da Slovenija in Italija v severnem delu Jadranskega morja zagotovita ustrezna območja Natura 2000 za zagotavljanje ugodnega stanja pliskavk. V pripravi je strokovni predlog, ki bo predvidoma upoštevan pri prvi spremembi Uredbe o območjih Natura 2000.

Vir: www.morigenos.org.