Pojasnilo ministrstva glede oznak na plastičnih izdelkih

rtemagicc_plastenke_oznakaPred kratkim je marsikdo prejel elektronsko sporočilo, ki je uporabnike ustekleničene vode opozarjalo, da je na dnu plastenke odtisnjeno sporočilo o škodljivosti uporabljenega embalažnega materiala za zdravje v obliki trikotnika s številko v sredini. To ne drži, saj znak ni namenjen označevanju tega, kako (ne)zdrava je plastenka, pojasnjujejo na ministrstvu za okolje ni prostor.

Gre namreč za oznako s področja ravnanja z odpadno embalažo. Ta oznaka je namenjena osebam, ki odpadno embalažo zbirajo, razvrščajo in predelujejo, za lažje prepoznavanje in razvrščanje odpadne embalaže po materialih. Označevanje embalažnega materiala na embalaži s strani proizvajalca ali embalerja je prostovoljno. V primeru, da se odloči za takšno označevanje, pa mora upoštevati Odločbo Komisije 97/129/ES o določitvi sistema prepoznavanja embalažnih materialov, ki je dostopna tudi na spletni povezavi:
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do.
Iz odločbe je razvidno, da se številke za označevanje ujemajo s številkami iz omenjenega elektronskega sporočila. Številke iz odločbe niso v nikakršni povezavi z nevarnimi lastnostmi posameznega embalažnega materiala. Člen 8(2) Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži namreč določa, da je za prepoznavanje in razvrščanje v zadevni gospodarski panogi na embalaži navedena vrsta uporabljenega embalažnega materiala. Tako je omogočeno lažje zbiranje, ponovna uporaba in predelava, vključno z recikliranjem. Tako je to elektronsko sporočilo samo še en primer, kako se brez preverjanja verodostojnosti “kopirajo” informacije, dostopne na spletu, dodajajo na ministrstvu.
Vir: http://www.mop.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/12118/8186/