Število sončnih elektrarn se je podvojilo, moč proizvedene energije pa se je potrojila

soncne-cel Število sončnih elektrarn se je podvojilo, moč proizvedene energije pa se je potrojila»Obseg investicij je enormen. Samo v letošnjem letu je bilo postavljenih več kot 500 fotovoltaičnih elektrarn v Sloveniji,« je dejal Janez Kopač, generalni direktor Direktorata za energijo na Ministrstvu za gospodarstvo, ki se je minulo sredo udeležil Konference Združenja slovenske fotovoltaične industrije (ZSFI) z naslovom Sončna elektrarna - stabilna in donosna naložba, sicer spremljajoče prireditve 44. Mednarodnega obrtnega sejma v Celju.

Mag. Janez Kopač tudi meni, da subvencijska shema za proizvajalce električne energije iz obnovljivih virov daje odlične rezultate. »Število sončnih elektrarn se je podvojilo, moč proizvedene energije pa se je potrojila«, je povedal mag. Kopač ter dodal, da je potrebno imeti ustrezno stimulativno okolje, če želimo privabiti zasebne investitorje. »Na koncu pa sledi vprašanje, do kdaj si lahko to privoščimo. Za enkrat s tem ni težav, bo pa v prihodnje potreben razmislek,« je še povedal mag. Kopač. Po njegovih besedah bodo obnovljivi viri energije v naslednjem desetletju ključna prioriteta, »tudi zato, ker nas v to sili direktiva Evropske unije, ki zahteva do leta 2020 25 odstotkov energije iz obnovljivih virov v strukturi končne rabe.«

Glede morebitnih sprememb subvencijskih shem je bila podana pobuda, da bi se odkupne oz. podporne cene spreminjale dvakrat in ne le enkrat letno. S tem bi investicije v sončne elektrarne ne bile več tako sezonske.

Andrej Špec iz Javne agencije RS za energijo je navedel, da je bilo do sedaj izdanih skoraj 1.500 deklaracij za proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom, od tega skoraj 1.000 za sončne elektrarne.

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo

Comments are closed.