Začenja se evropski teden mobilnosti

promet Začenja se evropski teden mobilnostiUčinkovito ravnanje z energijo je osrednje sporočilo letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, najbolj razširjene kampanje za trajnostno mobilnost v svetu, ki bo letos med 16. in 22. septembrom potekala že desetič. Promet namreč v Evropi porabi največ energije - kar tretjino, v Sloveniji pa celo še več, 40 odstotkov. Zato se osrednja tema Evropskega tedna mobilnosti tokrat glasi “Potujmo drugače” in poudarja učinkovito rabo energije v prometu.

Prometni sektor je v Evropski uniji edini, v katerem poraba energije raste, hkrati pa je skoraj v celoti odvisen od uvožene nafte, ki je draga, oskrba z njo pa je negotova.

Ob tem si je Evropska unija zastavila cilj, da do leta 2020 za 20 % zmanjša izpuste toplogrednih plinov, za 20 % zviša energetsko učinkovitost in da 20 % vse potrebne energije pridobi iz obnovljivih virov. Prizadevanjem za dosego teh ciljev se pridružuje tudi Evropski teden mobilnosti, ki s temo “Potujmo drugače” vabi mesta, njihove uprave in prebivalce k spodbujanju in k uporabi trajnostnih načinov mobilnosti (hoja, kolesarjenje, javni prevoz…) in alternativnih pogonov vozil z namenom zmanjšanja naše odvisnosti od nafte.

Vir: MOP

Comments are closed.