Evropska unija zmanjšuje emisije

zelenoEvropska komisija je sporočila, da naj bi Evropska unija dosegala znaten napredek pri prekinjanju povezave med emisijami ogljika in gospodarsko rastjo.

Do leta 2010 je EU v 20 letih uspela zmanjšati emisije za 15,5 %, medtem ko je gospodarstvo v istem obdobju zraslo za 41 %. Emisije so se zmanjševale šest let zaporedoma do vključno leta 2009.

Države EU-15 so na zelo dobri poti, da dosežejo svoj cilj 8-odstotnega zmanjšanja emisij v skladu s Kjotskim protokolom, in ga bodo najverjetneje še izboljšale.

Vir: PEK