Alge kot bioenergent

alge Alge kot bioenergentLjudje pridobivamo velik del energije iz fosilnih goriv, ki izpuščajo v ozračje ogromno količino škodljivih plinov, še posebej toplogrednega plina CO2, kar pa je nesprejemljivo zaradi globalnega onesnaževanja.

S pomočjo alternativnih virov energije lahko proizvedemo energijo in goriva. Evropska unija teži k temu, da bi se zmanjšala poraba fosilnih goriv in povečala uporaba sončne energije, veterne, vodne, geotermalne energije in energije biogoriv, ki ne povečujejo izpuščanje CO2 v ozračje. To so predvsem goriva, pridobljena iz biomase rastlin in rastlinskih biorazgradljivih odpadkov. Običajno se uporablja biomasa lesa ali energijsko bogatih poljščin, v zadnjem času pa tudi alg.

Alge so enostavne rastline brez pravih listov in korenin in so večinoma avtotrofni organizmi, kar pomeni, da si sami proizvajajo hrano. Živijo pravzaprav vsepovsod, v slani in sladki vodi, v vročih vrelcih, puščavah in na snegu. Predvsem pa jih je relativno enostavno gojiti. Če imamo doma na primer bazen ali akvarij vemo, da se na stenah slednjega relativno hitro nabere neka zelena plast - to so ponavadi alge.

Alge proizvajajo poleg kisika pri procesu fotosinteze še druge derivate, kot so beljakovine, ogljikove hidrate, lipide, vitamine. Pri tem pa porabljajo velike količine ogljikovega dioksida in potrebujejo skromno količino hranilnih snovi.

Poleg zmanjševanja onesnaževanja okolja lahko iz številnih organskih snovi, ki jih proizvedejo alge, pridobivamo zdravila, barvila, bioplastiko, krmila, gnojila, sredstva za zatiranje škodljivcev in nenazadnje tudi hrano. Danes alge že uporabljamo kot prehranski dodatek in pridelujemo vitamin B. Nekatere nenasičene maščobne kisline se pridobivajo iz algm, uporabljajo pa se tudi v kozmetične namene.

Nastalo biomaso lahko uporabimo tudi za energetske namene: lahko jo sušimo in uporabimo za neposredno kurjenje npr. v termoelektrarnah; olja lahko predelamo v biodizel, polisaharide pa v bioetanol; algno biomaso lahko uporabimo kot osnovno surovino za proizvodnjo bioplina.

Vir: solarni sistemi nature d.o.o.

Tags: ,

Comments are closed.