Predstavitev projekta »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse«

slo-co2manjsa_011 Predstavitev projekta »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse«Podnebne spremembe so realnost in predstavljajo eno največjih okoljskih, družbenih in gospodarskih groženj, s katero se sooča človeštvo.

Septembra 2011 se je začel projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« s podnaslovom »Kako jim je uspelo?«. Projekt se osredotoča na osem prednostnih področij: obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije, trajnostna mobilnost, ekološko kmetovanje, trajnostni razvoj podeželja, vrednostna veriga lesa, trajnostna proizvodnja in potrošnja ter prilagajanje na podnebne spremembe.

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, Urad vlade za komuniciranje in Umanotera bodo v sredo na novinarski konferenci predstavili imenovani projekt, kjer bodo sogovorniki predstavili 20 izbranih primerov dobrih praks, ki uspešno znižujejo izpuste CO2: 15 slovenskih in 5 tujih.

Te primere bodo v naslednjih mesecih podrobneje predstavili zainteresirani javnosti po Sloveniji ter oblikovali priporočila za njihovo nadaljnje širjenje in uporabo.

Povzeto po: PEK

Comments are closed.