Prihaja Evropski teden zmanjševanja odpadkov

smetiV tednu med 19. in 27. novembrom države članice EU izpostavljajo načela nove okvirne evropske direktive o ravnanju z odpadki, v kateri sta bistveni dve novosti: preprečevanje nastajanja odpadkov ter gledanje na odpadke kot na surovine, ki jih je mogoče ponovno uporabiti.

Slovenija se bo letos že drugič pridružila evropskim državam, ki bodo z organizacijo ozaveščevalnih aktivnosti opozarjale na ti dve načeli.

Preprečevanje nastajanja odpadkov lahko opredelimo kot paleto ukrepov in dejavnosti, s katerimi, se zmanjša:
• količino proizvedenih odpadkov,
• škodljive učinke nastanka in obdelave odpadkov na okolje in človekovo zdravje,
• vsebnost škodljivih snovi v materialih in izdelkih
še preden neka snov, material ali izdelek postane odpadek.

Evropski teden zmanjševanja odpadkov je pomemben predvsem za to, da prebivalce EU opozarjamo na to, da bi se dalo zmanjšati količino odpadov s preprostimi ukrepi, ki jih lahko izvajamo v vsakdanjem življenju. To je mogoče narediti že tako, da ne nakupujemo stvari, ki jih ne potrebujemo, ki imajo kratko življenjsko obdobje, da ne menjamo oziroma mečemo stran aparatur zgolj zato, ker bi imeli radi druge in podobno.

Vir: MOP