Zaščita evropske naravne dediščine

ribe Zaščita evropske naravne dediščineMednarodna zveza za ohranjanje narave je objavila novo poročilo, ki kaže, da je položaj evropske naravne dediščine zaskrbljujoč. Ocenjeno stanje znatnega dela evropskih avtohtonih živalskih in rastlinskih vrst je, da je velik delež mehkužcev, sladkovodnih rib in vaskularnih rastlin postalo ogroženih.

Kljub temu pa poročilo prinaša nekatere spodbudne novice o uspehih, ki so rezultat dobro zasnovanih ohranitvenih ukrepov. Tako ima veliko vrst, zaščitenih z Direktivo o habitatih EU in vključenih v mrežo zaščitenih območij Natura 2000, zdaj večje možnosti za preživetje. Na evropskem rdečem seznamu, ki ga v največji meri financira Evropska komisija, so opredeljene vrste, ki jim grozi izumrtje na regionalni ravni. Ta seznam je podlaga za sprejemanje ukrepov za ohranitev vrst in izboljšanje njihovega položaja.

Vir: PEK

Comments are closed.