Čestitke ob odprtju polnilnice

polnilnica1Društvo Planet Zemlja iskreno čestita Energetiki Ljubljana, Geoplinu in Ljubljanskemu potniškemu prometu ob izjemno pomembnem dogodku za Slovenijo – otvoritvi polnilnice za stisnjeni plin CNG in predstavitvi novih metanbusov.

V društvu Planet Zemlja se skozi vse obdobje delovanja veliko ukvarjamo s prizadevanji za zmanjšanje izpustov in obremenjevanja okolja, ki ga povzroča promet, obenem pa smo vedno podpirali trajnostno naravnane ekološke projekte.

Te pridobitve za Ljubljano smo še posebej veseli, želimo pa si, da bi se mreža polnilnic razširila še v druge slovenske regije, saj se z uporabo plina v cestnem prometu zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov, predvsem pa koncentracije prašnih delcev, ki so v slovenskem urbanem okolju velikokrat previsoke.