Dr. Janez Potočnik o prihodnosti okolja in zanamcih

p-016367-00-01h-copyright-epV Eko reviji smo zasledili pogovor z dr. Janezom Potočnikom, evropskim komisarjem za okolje. Na vprašanje Menite, da je človeštvo zamudilo priložnost, da bi zanamcem pustilo relativno brezskrbno bivanje – v smislu zalog naravnih virov, onesnaženosti,..? je odgovoril:

»Ne, po mojem mnenju je še vedno čas, čeprav je dejstvo, da brez korenitih sprememb tako na področju proizvodnje kot tudi potrošnje ne bo šlo. Večkrat sem že dejal, da potrebujemo neke vrste revolucijo zdravega razuma. V Komisiji bomo predvidoma v zgodnji jeseni sprejeli “Načrt za učinkovito rabo virov”, s katerim želimo postaviti okvir v katerem, se bodo razvijali in izvajali ukrepi, s katerimi želimo prispevati k spremembam, ki bodo vodile k bolj odgovornemu pristopu do ravnanja z omejenimi naravnimi viri. Načrt bo predlagal vizijo za strukturne in tehnološke spremembe, potrebne do leta 2050 in cilje ter korake za dosego teh do leta 2020. Vprašanja učinkovitega ravnanja z viri so prezahtevna, da bi si lahko obetali rešitev od enega samega dokumenta, kljub temu pa upam, da nam bo uspelo aktivirati proces, ki bo dovolj močan, da pot nazaj v čase, ko je bilo navidezno vsega v izobilju, ne bo več možna.«

Pogovor si lahko v celoti preberete v Eko knjigi, novi reviji, ki jo najdete na policah vseh slovenskih knjižnic.

Foto: EP