Vzpostavitev mreže e-zdravja

zdravje1Evropska komisija je sprejela sklep o vzpostavitvi mreže e-zdravja, ki je eden od ukrepov iz direktive o pravicah pacientov v čezmejnem zdravstvenem varstvu. Zakonodaja EU tako prvič vključuje določbe o e-zdravju, namenjene zagotavljanju sodobnih, inovativnih rešitev za boljše in varnejše zdravstveno varstvo za vse Evropejce.

Mreža bo delovala na prostovoljni osnovi in bo združevala nacionalne organe, pristojne za e-zdravje, ki bodo sodelovali pri razvijanju skupnih smernic za e-zdravje. Cilj je zagotoviti vseevropsko interoperabilnost sistemov elektronskega zdravja in razširiti njegovo uporabo.

Pričakuje se, da bo ta mreža tudi orodje za prenos rezultatov številnih raziskovalnih in pilotnih projektov na tem področju v praktične storitve, dostopne evropskim državljanom.

E-zdravje ima ključno vlogo pri izboljšanju učinkovitosti in uspešnosti zdravstvenih sistemov, saj na primer omogoča diagnosticiranje in spremljanje stanja pacienta na daljavo ter varno izmenjavo kartotek pacientov med zdravstvenimi strokovnjaki.

Vir: PEK