Evropska komisija s Kotičkom za otroke

otroci-igrajo-igre-150x136 Evropska komisija s Kotičkom za otrokeMinil je čas obdarovanj, kjer so naši otroci dobili take in drugačne igrače. Otroci pa se po dolgotrajni igri z eno in isto igračo le te naveličajo in za njo ostane le odpadek, ki onesnažuje naš planet, zato je pobuda Evropske komisije dobrodošla.

Vzpostavila je posebno spletišče - Kotiček za otroke, namenjeno otrokom in mladim. Spletišče vsebuje informacije o pravicah otrok ter igre, kvize in podatke o EU in njenih državah članicah. Otroci lahko tako na enostaven način izvejo pomembna dejstva o EU, njeni zgodovini in njenih državah članicah prek iger in kvizov, ki so na voljo v 22 jezikih EU. S tem novim spletiščem Evropska unija otrokom prvič nudi informacije o Uniji in o njihovih pravicah, ki so pripravljene posebno zanje in podane v slogu, ki ga razumejo. Kotiček za otroke sestavljajo trije deli:

Prvi del so igre in kvizi, kjer lahko otroci, stari od 6 do 16 let, igrajo zabavne
in poučne igre, ki so jih pripravile Evropska komisija in druge institucije.

Drugi del nosi naslov “Evropska unija: kaj je to?” Tu so na voljo interaktivni
zemljevid Evrope ter zabavni podatki o EU in vseh državah članicah.

Tretji del z naslovom “Spoznaj svoje pravice” vsebuje igre, video posnetke in
informacije o pravicah otrok iz dveh starostnih skupin.

Kotiček za otroke se povezuje in združuje z obstoječim spletiščem za učitelje - Kotičkom za učitelje, ki vsebuje gradivo, s katerim lahko učitelji razložijo, zakaj je bila ustanovljena EU in kako deluje.
Spletno stran si lahko ogledate na http://europa.eu/kids-corner/index_sl.htm

Tags: ,

Comments are closed.