Rudolf Horvat o sistemu ravnanja z odpadki

foto-rudolf-horvat5V Sloveniji ni enotnega sistema pri ravnanju z odpadki. Direktorja družbe Saubermacher Slovenija Rudolfa Horvata smo povprašali, zakaj v Sloveniji ločevanje odpadkov poteka drugače od občine do občine in ali je to pomanjkljivost ali prednost.

»Da je sistem od občine do občine različen, je pogojeno z nedorečeno nacionalno zakonodajo, ki še vedno ne določa osnovnih izhodišč za ločeno zbiranje posameznih vrst odpadkov, za vse tipe povzročiteljev odpadkov, po drugi strani pa je sistem ločevanja odpadkov odvisen od aktivne vloge občine in izvajalca javnih služb. Različnost sistema je lahko prednost, saj se vsak izvajalec osredotoča k doseganju najboljših rezultatov po svojih poteh, s svojimi znanji in izkušnjami, tehnično opremo.«

Njihove izkušnje so pozitivne, saj naj bi občine zelo kooperativno sodelovale pri oblikovanju skupnih standardov zbiranja odpadkov. »Potrebno jim je le dati celovite informacije, obenem pa tudi tehnične in organizacijske možnosti (odvoz odpadkov, sprejemljivost cen),« je še dodal Horvat.

Pogovor si lahko v celoti preberete na www.razglej.se.