Sprejetje časovnega načrta za nizkoogljično gospodarstvo EU do leta 2050

ogljik Sprejetje časovnega načrta za nizkoogljično gospodarstvo EU do leta 2050Časovni načrt za nizkoogljično gospodarstvo je pravzaprav ocena prednosti in slabosti tovrstnega prehoda. Namesto obvezujočih dolgoročnih zavez so v načrtu postavljeni mejniki za zniževanje emisij toplogrednih plinov, ki služijo kot orientacijske točke investitorjem za nizkoogljične tehnologije in zeleno rast. Na ta način načrt služi tudi za osnovo za oblikovanje politik.

Dr. Romana Jordan Cizelj je na glasovanju o Časovnem načrtu za prehod EU v nizkoogljično gospodarstvo do leta 2050 v Evropskem parlamentu povedala: “Ob skrbi za konkurenčnost gospodarstva in delovna mesta ne smemo prezreti ambicije, da se do leta 2050 razvijemo v trajnostno družbo. Za uspešen prehod v nizkoogljično gospodarstvo moramo upoštevati trenutno slabo zdravje našega gospodarstva. Potrebno mu je zagotoviti stabilnost in mednarodno primerljivost. V Evropskih ljudskih strankah (ELS) podpiramo Časovni načrt 2050, ki ga je pripravila Evropska komisija. Smo za izboljšave sistema ETS ter za postavitev mejnikov o zmanjševanju izpustov do leta 2050.”

Evropsko gospodarstvo naj bi do leta 2050 postalo manj obremenjujoče za podnebje in okolje in energetsko gospodarnejše, pri čemer so ključnega pomena energetski, industrijski, prometni, stanovanjski in storitveni sektor ter kmetijstvo.

Več na: www.rjordancizelj.si

Comments are closed.