Ambiciozni cilji za zmanjševanje onesnaževanja zraka

zrak Ambiciozni cilji za zmanjševanje onesnaževanja zrakaEvropska unija je včeraj sklenila mednarodni sporazum za posodobitev Göteborškega protokola o zmanjševanju zakisovanja, evtrofikacije in prizemnega ozona. Posodobitev zadeva nove, ambicioznejše cilje za zmanjševanje čezmejnega onesnaževanja zraka.

S podpisom sporazuma se je EU zavezala, da bo svoje emisije žvepla zmanjšala za 60 %, emisije dušikovih oksidov za 40 %, hlapnih organskih spojin za 30 %, amonijaka za 6 % in trdnih delcev za 20 % v primerjavi z vrednostmi iz leta 2005.

Sporazum poleg tega vključuje ukrepe za zmanjševanje onesnaževanja z oglenimi delci (sajami), določa strožje mejne vrednosti za posebne vire emisij (npr. kurilne naprave, proizvodnjo električne energije, kemične čistilnice ter avtomobile in tovornjake) in opredeljuje najboljše razpoložljive tehnologije za zmanjševanje emisij.

Podpisnice današnjega sporazuma so Evropska unija, Norveška, Švica ter Združene države Amerike.

Vir: PEK

Comments are closed.