Boljši izkoristek naravnih virov

okoljeResolucija, ki jo je Parlament sprejel v četrtek, poudarja, da mora EU bolje izkoriščati naravne vire in tako ohraniti gospodarsko rast ter okolje. Poslanci dodajajo, da bi morali biti koristni odpadki vnovič uporabljeni, namesto da se jih odlaga ali zažiga, z obdavčitvijo pa bi bilo treba kaznovati negospodarno rabo virov in krepiti konkurenčnost Unije.

Odlagališča in sežiganje
Dokument zahteva postopno zapiranje odlagališč odpadkov in poziva Komisijo, naj v ta namen do konca leta 2014 pripravi ustrezne predloge. Komisija naj bi tudi vnovič pregledala ciljne količine za recikliranje do leta 2020 in okvirno direktivo o odpadkih ter do konca desetletja uveljaviti prepoved sežiganja tistih odpadkov, ki jih je možno reciklirati ali kompostirati.