Predstavitev projekta Šolski ekovrt

eko-vrtPredstavništvo Evropske komisije v okviru projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse predstavlja praktične izkušnje primera dobrih praks.

Inštitut za trajnostni razvoj je razvil projekt Šolski ekovrt, ki spodbuja oblikovanje šolskih ekoloških vrtov po vsej Sloveniji ter njihovo vključevanje v pouk in vzgojo otrok. Šolski ekovrt otrokom omogoča, da vzpostavijo tesnejši stik z naravo in pridelavo hrane na način, ki omogoča varovanje okolja in narave. Otroci se seznanijo s pomenom lokalne preskrbe in samooskrbe z ekološko pridelano hrano. Poleg tega projekt neposredno prispeva k zmanjšanju izpustov z delno samooskrbo vrtcev in šol, kar prinaša tudi finančne prihranke.

Predstavitev projekta bo potekala v torek ob 9. uri na Gimnaziji Šiška.

Vir: PEK