Vožnja s kolesom v Ljubljani presegla pričakovanja

koloV soboto je minilo natanko leto dni, odkar je v Ljubljani začel delovati samopostrežni sistem izposoje koles BicikeLJ. V letu dni je bilo 611.218 izposoj koles, kar je več kot na Dunaju.

Pri Mestni občini Ljubljana in Europlakatu, ki sta sistem Bicikelj vzpostavila v okviru javno-zasebnega partnerstva, so z rezultati po prvem letu delovanja zelo zadovoljni, saj je število uporabnikov sistema preseglo 10 % ljubljanske populacije. Da sistem uporabljajo predvsem prebivalci in redni obiskovalci Ljubljane, potrjuje veliko število letnih članarin, saj je teh kar 29.410.

Kar 98 % vseh izposoj je bilo krajših od ene ure, torej brezplačnih, v povprečju pa je vsaka vožnja trajala 22 minut. Med najbolj obiskanimi postajami v sistemu Bicikelj sta postaji pred Namo in na Prešernovem trgu.

Vir: Ljubljana.si