Janez Potočnik podal izjavo pred začetkom konference Združenih narodov o trajnostnem razvoju Rio +20

dpz-150x150 Janez Potočnik podal izjavo pred začetkom konference Združenih narodov o trajnostnem razvoju Rio +20Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je pred začetkom konference Združenih narodov o trajnostnem razvoju Rio +20, ki bo potekala med 20. in 22. junijem v brazilskem mestu Rio de Janeiro, podal izjavo za medije v novinarskem središču Evropske komisije v Bruslju.

Na konferenci bo komisar Janez Potočnik vodil pogajalsko skupino, ki bo zastopala stališča Evropske unije. Kot je poudaril slednji poudaril v izjavi, je poudarek srečanja na zeleni ekonomiji, trajnostnem razvoju, redukciji revščine in vzpostavitvi institucionalnih okvirjev za trajnostni razvoj. Predvsem želi, da se postavijo konkretni, kredibilni cilji trajnostnega razvoja z dosego politično zavezujočega dogovora, ter da se zelena ekonomija prepozna kot ključno orodje za dosego takšnega razvoja. Pri tem je pomembno, da se sodelujoči strinjajo o temeljnih stebrih življenja, te za g. Potočnika predstavljajo, voda, oceani, zemlja in ekosistemi skupaj z gozdom, trajnostna energija ter učinkovita izraba virov skupaj z upravljanjem z odpadki. Potrebno je torej spremeniti načine gospodarske rasti, ki ne sme več temeljiti na obremenjevanju okolja, cilj je ohraniti rast skozi trajnostno naravnane načine izrabe virov. Le na ta način bomo zagotovili družbeni razvoj, zmanjšanje revščine in varno preskrbo s hrano v globalnem smislu.

Comments are closed.