Tema letošnjega Zelenega tedna so tokovi odpadkov

zeleni-odpadki-150x150 Tema letošnjega Zelenega tedna so tokovi odpadkov Decembra smo na naših straneh poročali o zelenem obhodu Evropskega parlamenta v Strasbourgu. Takrat so nam zeleno naravnanost parlamenta predstavili člani EMAS (The EU ECO-Management and Audit Scheme), sheme za okoljevarstveno vodenje podjetij in organizacij. V organizaciji omenjene službe bo junija na treh lokacijah potekal Zeleni teden (Green week) in sicer, 13. junija v Strasbourgu, 19. junija v Bruslju in 21. junija v Luksemburgu.

Tema letošnjega Zelenega tedna so tokovi odpadkov, s čimer želijo informirati o upravljanju s smetmi v Evropskem parlamentu, predstaviti dobre prakse in možnosti izboljšav sistema. Pri tem je tok odpadkov definiran kot pretok potrošnega materiala od generacije do končnega odložišča.

Leta 2009 je bil z namenom predlagati poti izboljšanja zbiranja, uskladitve sistemov med tremi delovnimi prostori in odstranjevanje smeti ustanovljen Komite za odpadke (waste commite). Ta se je izkazal za izredno učinkovitega v povečanju količine odpadkov primernih za ponovno uporabo, reciklažo ali poslanih za rekuperacijo energije. Evropski parlament vedno več reciklira, v letu 2011 pa so pridelali precej manj odpadkov kot v prejšnjih dveh letih. Uspešnost implementacije sheme EMAS je dobro razvidna iz naslednjih izboljšav na področju okoljevarstva med letoma 2006 in 2010:

- prihranili so 1, 5 milijonov prevoženih kilometrov za poslovna potovanja uslužbencev Evropskega parlamenta med Luksemburgom, Brusljem in Strasbourgom in prevoze v službenih vozilih zmanjšali za 450.000 kilometrov;
- poraba energije v 9 objektih Evropskega parlamenta se je zmanjšala za 5.000.000 kW;
- ogljikov odtis posameznega uslužbenca se je zmanjšal za 14 % z uporabo zelene IT tehnologije, bolj učinkovitih hladilnih naprav in sončnih korektorjev;
- 100 % delež energije porabljene v stavbah Evropskega parlamenta prihaja iz obnovljivih virov;
- delež odpadkov primernih za reciklažo se je povečal iz 47 % na 57 %;
- za 20 % so zmanjšali porabo papirja na uslužbenca (67 ton) s promocijo bolj previdne rabe papirja;
- les za pohištvo prihaja iz trajnostnega gozda, zagotovljenega s FSC oznako;
- uporabljajo 100 % recikliran, post-potrošniški in nekloriran papir;
- vzpodbujajo pogodbenike k instalaciji samostojnih okoljskih vodstvenih sistemov;
- nizke vrednosti emisij so določene z novimi službenimi vozili;
- pri čiščenju pisarn in restavracij v sklopu stavb Evropskega parlamenta uporabljajo ekološke produkte;

K uspešnemu upravljanju z odpadki sodi tudi sistem sledenja odpadkom od stavb do končne destinacije, posebno pozornost pa namenjajo nevarnim odpadkom, ki so v letu 2011 predstavljali 1,5 % vseh odpadkov. Skupno 62 % (1,731 ton) od vseh pridelanih odpadkov je bilo tega leta poslano v različne posebne centre za reciklažo. Težijo pa tudi k zmanjšanju količine odpadkov, ki končajo na odlagališču, kamor sedaj pripeljejo 51 ton odpadkov.

Comments are closed.